Joey de Bell wil verandering brengen door positief te coachen

De manier waarop we op het voetbalveld coachen, heeft invloed op het gedrag van kinderen. In plaats van te focussen op wat ze niet goed doen, leert de Gouden Formule dat je je ook kunt richten op wat kinderen wél goed doen. Ik zie dat dit een positieve uitkomst heeft.

Gouden Kaarten

Joey de Bell

Ik ben Joey de Bell en ik woon samen met mijn vrouw en twee kinderen in Kaatsheuvel. Mijn zoontje voetbalt bij R.K.V.V Berkdijk. Voorheen had ik niets met sport, maar door hem raakte ik betrokken bij de club. Nu zit ik in het bestuur en ben ik verantwoordelijk voor jeugdzaken. Een paar jaar geleden had Berkdijk nog een slechte reputatie. Daar wilden we verandering in brengen en begonnen we met positief coaching. Bij positief coachen ga je op een positieve en motiverende manier met elkaar om.

Naast gele en rode kaarten, hebben we Gouden Kaarten in het leven geroepen. Kinderen krijgen een Gouden Kaart wanneer ze goed gedrag vertonen. Dit is erg leuk voor de kinderen want zo kunnen ze aan hun ouders laten zien: kijk hoe goed ik het heb gedaan. Bij de kantine kunnen ze de kaart vervolgens inleveren voor een zakje snoep.

Voetbalkooi

We hebben op de club ook een voetbalkooi gerealiseerd; een plek waar kinderen samen spelen en vriendjes maken. In de kooi ligt een bal van de Gouden Formule, op deze manier maken we de boodschap zichtbaar. Inmiddels krijgen we van andere clubs regelmatig complimenten over hoe we bij R.K.V.V. Berkdijk met elkaar omgaan.


Maaike Haan

De Gouden Formule in de praktijk

“De schaamte om hulp te vragen, zou niet nodig moeten zijn."

Soms lijkt het alsof iedereen het goed doet, behalve jij. We leggen de lat voor onszelf hoog. Hulp vragen, is iets waar veel mensen zich voor schamen. Maar de waarheid is dat ieder gezin te maken kan krijgen met problemen waar ze hulp bij nodig hebben. De Gouden Formule helpt om hulp vragen te normaliseren.

Als buurt klaarstaan voor elkaar

Maaike Haan
Goudzoeker Maaike Haan uit Loon op Zand is coördinator bij Buurtgezinnen. Buurtgezinnen is ontstaan vanuit het idee dat we als buurt voor elkaar klaar moeten staan. Dit om kinderen kind te laten zijn en ouders te ontlasten.

Ik ben Maaike Haan en woon samen met mijn gezin in Loon op Zand. Drie jaar geleden ben ik als coördinator bij Buurtgezinnen begonnen. Buurtgezinnen is een landelijke organisatie die actief is in 125 gemeenten. Als coördinator koppel ik gezinnen die het moeilijk hebben aan stabiele steungezinnen. Buurtgezinnen is ontstaan vanuit het idee dat we als buurt voor elkaar klaar moeten staan. Dit om kinderen kind te laten zijn en ouders te ontlasten. Iedereen kan bij mij aankloppen: alleenstaande moeders, migrantengezinnen of gezinnen met kinderen die extra zorg nodig hebben. Kortom: ieder gezin dat hulp nodig heeft.

Nergens gaat het perfect

Hoe gaat het bij jullie thuis? Ik vind het belangrijk om dat gesprek te voeren. Om het juiste gezin aan het juiste gezin te matchen. De waarden van de Gouden Formule helpen als referentiekader om gezinnen ervan bewust te maken dat het bij iedereen thuis anders aan toe gaat. Belangrijk ook voor ouders is om te beseffen dat het nergens perfect gaat. Daarom is het essentieel om problemen bespreekbaar te maken en begrip voor elkaar te tonen. Hier kunnen de Gouden waardes bij helpen.

Wil je in contact komen met Maaike Haan of meer weten over Buurtgezinnen?
E-mail: maaike@buurtgezinnen.nl
Telefoonnummer: 06 51312210

Groepsfoto van de vertegenwoordigers van alle dertig deelnemende organisaties.

Vooruitblik: hoe gaat de Gouden Formule verder?

We lichten alvast een tipje van de sluier op. De Gouden Tiendaagse was namelijk nog maar het begin. Nu gaan we op volle kracht verder. 

Groepsfoto van de vertegenwoordigers van alle dertig deelnemende organisaties.
Vertegenwoordigers van alle dertig deelnemende organisaties.

De Gouden Trofee

De eerste vier Goudzoekers zijn geïnstalleerd tijdens de kick-off op 12 april. Zij zijn vrijwilligers uit de gemeenschap die de Gouden Formule extra kracht bijzetten en willen de formule zo breed mogelijk uitdragen, als een olievlek. Dat doen zij onder andere door de Gouden Trofee uit te reiken aan mensen die bijdragen aan fijn en veilig samenleven.

Er gebeurt namelijk heel wat moois in Loon op Zand, Kaatsheuvel en De Moer. De trofee is er voor allerlei initiatieven, klein en groot. Vind jij dat iemand de Gouden Trofee verdient? Dan horen we graag van je. Nomineer iemand voor de Gouden Trofee.

Gouden lied en dans

Achter de schermen werken we hard aan een lied en dans over de Gouden Formule.  Dat doen we samen met de Buren van de Brandweer en het Van Haestrecht College. Terwijl de Buren van de Brandweer zich buigen over de muziek en tekst, richten leerlingen van het Van Haestrecht College zich op een bijpassende dans. Zo maken we de Gouden Formule nog beter toegankelijk voor iedereen.

Tijdens de zomerweek van Stichting Jeugdpret Kaatsheuvel en Stichting Jeugdvakantiewerk Loon op Zand (in de week van 12 augustus) krijgen kinderen de primeur. Zij mogen het lied en de dans dan voor het eerst bewonderen.

Gouden Weken

Volgend schooljaar begint voor veel scholen als vanouds met de Gouden Weken. Ook dan is er veel aandacht voor de Gouden Formule. Zo leren kinderen tijdens die weken niet alleen de eigen schoolregels, maar ook de waarden die de eigen school verbindt met alle andere plekken waar kinderen komen.

Bovendien gaat iedere organisatie die het convenant tijdens de kick-off ondertekende, op haar eigen manier de Gouden Formule uitdragen en hiermee werken.

 

Ook hier stoppen we niet. Maar wat er verder op de agenda staat, houden we nog even geheim. Wil je op de hoogte blijven? Op de homepagina van goudenformule.nu kun je je aanmelden voor onze nieuwsupdate.


Kinderen spelen een spel tijdens de Gouden Spelen.

De Gouden Spelen op basisschool De Vlinderboom

Basisschool De Vlinderboom organiseerde op woensdag 17 april de Gouden Spelen: een eigen variant op de Koningsspelen. De Gouden Spelen draaiden helemaal om de Gouden Formule en het Gouden Spel.

Kinderen krijgen uitleg over de Gouden Spelen.

 “Onze gymleraren Joris en Jelle zijn betrokken bij de Gouden Formule. We vroegen of zij onze gymles op woensdag konden omtoveren tot Gouden Spelen”, legt Hilde van Kempen, directeur van De Vlinderboom uit. “Onze leerlingen hebben die woensdag onder andere het Gouden Spel gespeeld. Dit is een kort en krachtig spel dat zich richt op teamverband en samenwerking. Ze vonden het echt heel leuk.”

Goed voorbereid aan de startstreep

De Vlinderboom zorgde dat haar leerlingen goed voorbereid aan de Gouden Spelen begonnen. Hilde: “We hadden al Gouden Formule-materiaal gekregen aan het begin van de Gouden Formule-tiendaagse. De dinsdag voor onze minispelen heb ik al dat materiaal besproken en bekeken met onze leerlingenraad. Zij zijn toen met de spullen de klassen afgegaan en hebben hun medeleerlingen uitgelegd waarom we morgen met het Gouden Spel en de Gouden Formule aan de slag gaan.”

Hilde en haar team kozen heel bewust voor deze aanpak. “De Gouden Formule leeft bij mijn team, de leerlingenraad, MR en OR. Maar alle kinderen, ouders en teamleden, vangen vooral flarden op,” vertelt Hilde. “Terwijl we iedereen nodig hebben om dit goed neer te zetten.”

De Gouden Formule in actie

En als Hilde iedereen zegt, bedoelt ze ook echt iedereen. “Onlangs hadden de leerlingen van De Vlinderboom en van basisschool De Blokkendoos een aanvaring. Samen met Anja Kerremans, directeur van basisschool De Blokkendoos ben ik toen vanuit de waarden van de Gouden Formule het gesprek met deze leerlingen aangegaan. Anja en ik, en ook onze scholen laten zo duidelijk zien dat we één geheel zijn. Op één lijn zitten. Zo staan we als organisaties samen sterk en geven we allemaal hetzelfde goede voorbeeld.”

Helemaal van een leien dakje ging het gesprek overigens niet. “Je merkt dat het voor de leerlingen uitmaakt of hun eigen leraar ze aanspreekt of niet. Van hun leraar nemen ze sneller iets aan dan van een leraar die ze niet kennen”, blikt Hilde terug. “Ik hoop dat we met de Gouden Formule bereiken dat het in de toekomst niet meer uitmaakt wie een ander aanspreekt op gedrag. Omdat we allemaal achter dezelfde waarden staan.”

De belangrijke rol van ouders

Daarin ziet Hilde ook een belangrijke rol voor de ouders weggelegd. “We hebben ouders nodig om de Gouden Formule écht te laten landen. Als wij het ene zeggen en ouders het tegenovergestelde, gaan we aanvaringen in de toekomst niet voorkomen. Pas als ook ouders de Gouden Formule uitdragen, kunnen we aanvaringen voorkomen. Sterker nog: dan kunnen we kinderen stimuleren mee te werken aan een fijne, veilige omgeving voor iedereen.”

Met de Gouden Spelen maakte De Vlinderboom in ieder geval een mooie start. “Alle leerlingen hebben nu spelenderwijs de Gouden Formule geleerd en wat die inhoudt. Dat dragen ze nu bij zich.”

Kinderen spelen een spel tijdens de Gouden Spelen.


Portretfoto van Marcel Maas

Maak kennis met Goudzoeker Marcel

“In een wereld die verhardt, is het belangrijk dat we laten zien waar we voor staan en dat mag wel wat extra aandacht krijgen.”

Portretfoto van Marcel Maas

Het zou mooi zijn als de Gouden Formule overbodig was, maar ik betwijfel dat. We dragen met de formule normen en waarden uit die ik normaal vind en passen hem toe om met respect met elkaar om te gaan. Toch is dat niet voor iedereen normaal. Daarom vind ik het belangrijk een rol te spelen in het toepassen van de formule. Om die waarden mee te geven aan de jeugd en uit te stralen naar onze hele gemeenschap.

Fijn opgroeien in Loon op Zand

Ik ben Marcel Maas en woon samen met mijn twee kinderen in Loon op Zand. Een bewuste keuze: mijn toenmalige partner en ik wilden onze kinderen fijn laten opgroeien in een dorp en kwamen zo 10 jaar geleden in Loon op Zand terecht. Zelf werk ik in Breda bij Amarant op een woongroep voor mensen met een verstandelijke beperking. Dat vind ik echt heel leuk werk. Toen mijn oudste 6 werd, ging ik als vrijwilliger aan de slag voor stichting Jeugdvakantiewerk Loon op Zand.

Het goede voorbeeld geven

Bij Jeugdvakantiewerk moet je als vrijwilliger het goede voorbeeld geven en de Gouden Formule helpt daarbij. Wij dragen de formule dus actief uit in ons vrijwilligerswerk en laten zien dat we de Gouden Formule steunen. Ook als Goudzoeker wil ik het goede voorbeeld geven en de Gouden Formule uitstralen, maar dan nog breder en groter. Het is namelijk bijzonder dat we de formule als gemeenschap met zo veel organisaties uitdragen. Overal herkennen kinderen dezelfde woorden, waarden en beelden. Dat maakt de Gouden Formule mooi en herkenbaar.

Goudzoekers zijn vrijwilligers uit de gemeenschap die de Gouden Formule extra kracht bijzetten. Ze denken na over hoe de formule het beste past in de gemeenschap en ondersteunen de Gouden Formule-projectgroep.

Portretfoto van Mikki-Roos Cruijsen

Maak kennis met Goudzoeker Mikki-Roos

“Ik wil kinderen én hun ouders graag een plek bieden waar ze zich gehoord voelen.”

Portretfoto van Mikki-Roos Cruijsen

Lief zijn voor een ander. Waarderen wat je hebt en wie je om je heen hebt. Anderen behandelen zoals jij behandeld wil worden. Het klinkt allemaal zo logisch, maar kinderen moeten deze lessen wel leren. Kinderen vragen dat ook van je. Ze willen structuur en duidelijkheid. Dan is het fijn als ze op iedere plek dezelfde waarden terughoren. Dat lukt met de Gouden Formule.

Passie voor werken met kinderen

Ik ben Mikki-Roos Cruijssen en woon al mijn hele leven in Loon op Zand. Hier zat ik ook op de basisschool. Al op de middelbare school ontdekte ik een passie voor werken met kinderen en voor de lessen die ik hun en zij mij leren. Ik zit nu in mijn derde jaar aan de Pabo en liep vorig jaar stage op twee verschillende basisscholen in Loon op Zand. Daar zag ik dat kinderen sterke behoefte hebben aan structuur en duidelijkheid. Bovendien willen ze bij iemand terechtkunnen met hun zorgen en vragen. Dat kan bijvoorbeeld hun leraar of ouder zijn, maar ook totaal iemand anders.

Een ander helpen

Die behoeften van kinderen en mijn passie voor het werk met hen, leidden me naar de Gouden Formule. Deze formule en de goudzoekers staan voor alles waar ik voor sta. Ik vind het belangrijk dat daar meer bekendheid voor komt. Dat wij als goudzoekers voor kinderen en hun ouders een plek zijn waar ze terechtkunnen en zich gehoord voelen. Als Goudzoekers staan we altijd open om een ander te helpen.

Goudzoekers zijn vrijwilligers uit de gemeenschap die de Gouden Formule extra kracht bijzetten. Ze denken na over hoe de formule het beste past in de gemeenschap en ondersteunen de Gouden Formule-projectgroep.

Portretfoto van Wilbert Smits

Maak kennis met Goudzoeker Wilbert

“Ik wil kinderen een plek bieden waar ze veilig zichzelf kunnen zijn.”

Portretfoto van Wilbert Smits

Een veilige plek voor kinderen is al mijn doel als vrijwilliger bij scouting Martin Luther King. Toen kwam de Gouden Formule op mijn pad. Een initiatief opgestart vanuit onze regio dat ditzelfde doel nastreeft. Daar sluit ik mij graag bij aan.

Geboren en getogen in Kaatsheuvel

Ik ben Wilbert Smits en woon al mijn hele leven in Kaatsheuvel. Bij KPN werk ik als servicemonteur en vakcoach: ik leid nieuwe collega’s op en leg nieuwe diensten uit. Al 35 jaar ben ik daarnaast vrijwilliger bij de scoutingvereniging waar ik op dit moment in het bestuur zit. Ik kijk met trots naar de ervaring en kennis die kinderen opdoen via scouting. Ze hebben hun hele leven plezier van de competenties die ze hier ontwikkelen, zoals leiderschap en behulpzaamheid.

Over tot actie

Het is niet zo gek dus dat de Gouden Formule me aansprak. Wel wil ik ook echt de daad bij het woord voegen. Ik wil eraan bijdragen dat de Gouden Formule zich als een olievlek verspreidt over heel onze gemeenschap. Dat kinderen in elk dorp weten dat ze overal zichzelf mogen zijn. En dat we jong en oud belonen als ze zelf de daad bij het woord voegen en met mooie initiatieven komen. Ik wil die kinderen (en volwassen) graag de kracht en energie geven om vooral zo goed door te gaan. En wie weet, misschien inspireren ze zo ook hun vrienden en vriendinnen.

Goudzoekers zijn vrijwilligers uit de gemeenschap die de Gouden Formule extra kracht bijzetten. Ze denken na over hoe de formule het beste past in de gemeenschap en ondersteunen de Gouden Formule-projectgroep.

Marleen van Bespuw

Maak kennis met Goudzoeker Marleen

“Het past bij mij om contact met elkaar te hebben en samen de wereld wat leuker te maken.”

Portretfoto van Marleen van Besouw

Misschien is dat heel idealistisch: samen de wereld mooier maken. Toch denk ik dat iedereen wil bijdragen aan een zo fijn mogelijk klimaat voor onze kinderen. Hoe mooi is het dan dat we hier als gemeenschap samen waarden voor hebben opgesteld? Waarden die samen de Gouden Formule vormen. Ik kreeg in ieder geval zin om mee te doen.

Eén van Besouw

Ik ben Marleen van Besouw en woon samen met mijn man Tim en zoon Joppe (6) in Loon op Zand. Dus ja, ik ben er één van Besouw. Ik ben trots op ons gemoedelijke dorp en de hele fijne sfeer die we hier samen creëren. Oorspronkelijk kom ik uit Goirle, dus Loon op Zand was nieuw voor mij. Via de basisschool van mijn zoon, het voetbal en zwemles heb ik heel veel leuke mensen leren kennen in Loon op Zand. Dit jaar (2024) was ik zelfs prinses carnaval! Zo leerde ik een hoop mensen kennen, ook uit Kaatsheuvel en De Moer.

Samen bijdragen aan een fijne sfeer

Inmiddels sta ik alweer 14 jaar voor de klas in het basisonderwijs. Op dit moment geef ik les aan een taalgroep voor nieuwkomers. Ook zit ik als moeder van Joppe in de ouderraad van basisschool de Vlinderboom. Ik vind het ontzettend zinvol dat ik in mijn (vrijwilligers)werk positief invloed heb op de omgeving van kinderen. Daarom heb ik me ook aangesloten als Goudzoeker bij de Gouden Formule. Om samen te gaan voor een fijne, sociale sfeer overal in onze gemeenschap.

Goudzoekers zijn vrijwilligers uit de gemeenschap die de Gouden Formule extra kracht bijzetten. Ze denken na over hoe de formule het beste past in de gemeenschap en ondersteunen de Gouden Formule-projectgroep.

Désire van Veldhoven helpt mee Gouden Formule-borden ophangen.

Geheugensteuntjes aan de Gouden Formule

Ben jij al borden over de Gouden Formule tegengekomen? Op maandag 15 april hebben we op verschillende plekken in De Moer, Kaatsheuvel en Loon op Zand Gouden Formule-borden geplaatst.

De borden zijn een geheugensteuntje. Ze laten je weten waar de Gouden Formule geldt en wat die ook alweer inhoudt. Bovendien start je zo makkelijker een gesprek over de Gouden Formule als je merkt dat iemand de formule vergeet toe te passen.

Foto 1: Micky Emmen en Tim Krol, medewerkers van de gemeente, hangen een Gouden Formule-bord op bij het Van Haestrecht College.

Foto 2: De Gouden Formule-borden liggen al klaar in de bus.

Foto 3: Désire van Veldhoven helpt mee Gouden Formule-borden ophangen.


Organisaties uit Loon op Zand, de Moer en Kaatsheuvel ondertekenen convenant Gouden Formule

Tijdens de feestelijke kick-off van de Gouden Formule op 11 april 2024, installeert wethouder Mandemakers de eerste vier Goudzoekers. Foto: Joris Buijs

Gouden Formule komt op stoom met feestelijke kick-off, convenant en installatie eerste vier Goudzoekers

Loon op Zand, 12 april 2024 – In totaal dertig organisaties uit De Moer, Kaatsheuvel en Loon op Zand hebben hun handtekening onder het convenant van de Gouden Formule gezet. De organisaties beloven daarmee de Gouden Formule te omarmen en laten zien achter het initiatief te staan. De handtekeningen werden gezet tijdens de feestelijke kick-off van de Gouden Formule die afgelopen donderdag plaatsvond op het Van Haestechtcollege in Kaatsheuvel.

Wat is de manier waarop we met elkaar om willen gaan in Kaatsheuvel, Loon op Zand en De Moer? Welke waarden staan bij iedereen centraal? In de gemeente Loon op Zand zijn kinderen, ouders, scholen, verenigingen en instellingen met elkaar in gesprek gegaan om die vraag te beantwoorden. Het resultaat? Drie duidelijke waarden voor de hele gemeenschap: ik ben welkom zoals ik ben, ik help anderen als ik kan en ik pas goed op alles om me heen. Met de Gouden Formule zorgt de gemeenschap met elkaar voor een fijne omgeving.

De eerste aanzet voor de Gouden Formule werd twee jaar geleden gegeven door Saskia Jansen, directeur van basisschool Den Bussel en Vanja Goossen, directeur van het Van Haestrecht College. Jansen, Goossen en tal van andere onderwijscollega’s constateerden dat het gedrag van de jeugd na de coronaperiode veranderd was en zagen dat er wat moest gebeuren. Dat nu twee jaar later zoveel partijen de Gouden Formule omarmen, hadden ze niet kunnen bedenken en hopen. Saskia Jansen: ”Iedereen mag er zijn, maar wel in een fijne setting.”

Vier Goudzoekers geïnstalleerd
Suzan Mandemakers, wethouder bij de gemeente Loon op Zand, heeft jeugdbeleid in haar portefeuille. Ze is blij met de Gouden Formule. “De drie waarden van de Gouden Formule zijn overal van toepassing,” zei Mandemakers tijdens de kick-off. “We moeten jongeren een veilige basis geven en ouders erbij betrekken.”

Tijdens de kick-off werden de eerste vier Goudzoekers geïnstalleerd door wethouder Mandemakers. De Goudzoekers zetten zich in om de Gouden Formule zo breed mogelijk uit te dragen, als een olievlek. De eerste vier Goudzoekers zijn Marleen van Besouw, Mikki-Roos Cruijssen, Wilbert Smits en Marcel Maas.

We doen het samen
Désire van Veldhoven is projectleider van de Gouden Formule. Zij wist de gemeenschap enthousiast te krijgen en overtuigde alle betrokkenen van het belang van de Gouden Formule. “De kracht van de Gouden Formule is dat we het samen doen”, zei Van Veldhoven tijdens de kick-off. “Dat er nu zoveel partijen meedoen daar zijn we heel blij mee. De deur staat open voor organisaties en initiatieven die ook aan willen sluiten bij deze gouden beweging. Zonder de steun en het enthousiasme van de sportclubs, de gemeente, de medezeggenschapsraden, de ouderraden, de leerkrachten en directies van alle scholen hadden we dit nooit voor elkaar gekregen.”

Start Gouden Tien Dagen

De kick-off is één van de activiteiten van de Gouden Tiendaagse. Tijdens deze dagen is de Gouden Formule overal in Kaatsheuvel, De Moer en Loon op Zand zichtbaar. Tijdens de Koningsspelen op vrijdag 19 april bereikt de Gouden Tiendaagse het hoogtepunt. Aan die sportieve dag nemen meer dan 1.600 basisschoolleerlingen deel.