Wat is de manier waarop we met elkaar om willen gaan in Kaatsheuvel, Loon op Zand en De Moer? Welke waarden staan bij iedereen centraal? Het afgelopen halfjaar zijn kinderen, ouders, scholen, verenigingen en instellingen met elkaar in gesprek gegaan om die vraag te beantwoorden. Het resultaat? Drie duidelijke waarden voor de hele gemeenschap.

Ik ben welkom zoals ik ben. Ik help anderen als ik kan. Ik pas goed op alles om me heen. Samen vormen deze drie heldere waarden de Gouden Formule. De Gouden Formule beschrijft hoe we met elkaar en onze omgeving omgaan. Op school. Op de sportclub. Op het speelplein. Op álle plekken waar kinderen komen in Kaatsheuvel, Loon op Zand en De Moer.

Samen waarden oppoetsen

De komende tijd worden deze drie waarden samen met de hele gemeenschap opgepoetst. De Gouden Formule wordt omarmd door de kinderdagverblijven en basisscholen in de gemeente. Ook het Van Haestrechtcollege gaat met de Gouden Formule werken. Dat geldt ook voor álle voetbalverenigingen. Voor sportverenigingen sluit de Gouden Formule naadloos aan bij het streven naar een positief sportklimaat. Jeugdorganisaties zoals stichting Jeugdvakantiewerk Loon op Zand, stichting Jeugdpret en andere kindpartners uit de gemeente nemen ook deel. Ook organisaties als de gemeente Loon op Zand, GGD Hart voor Brabant, Halt en R-NEWT hebben zich aan De Gouden Formule verbonden.

“Iedereen die ik spreek – ouders, leerkrachten, vrijwilligers – wil kinderen en jongeren een veilige, fijne omgeving bieden. De Gouden Formule is daar een mooi hulpmiddel bij”, zegt Désire van Veldhoven, die vanuit R-NEWT als projectleider aan de Gouden Formule verbonden is. “De formule is goud als iedereen in de gemeente hem toepast en maakt het een stuk fijner op straat en op alle plekken waar kinderen elkaar treffen. We hopen dat iedereen deze drie waarden gaat herkennen en toepassen.” De komende tijd gaat Van Veldhoven de Gouden Formule stap voor stap uitrollen in de gemeenschap. In het kader van het project organiseert ze onder meer een feestelijke kick-off en ontbijtbijeenkomsten voor iedereen die met de Gouden Formule gaat werken.

Meer weten?

Inwoners van de gemeente Loop op Zand zijn van harte welkom om mee te denken over manieren om van De Gouden Formule een succes te maken. Lees er alles over op www.goudenformule.nu.