Basisschool De Vlinderboom organiseerde op woensdag 17 april de Gouden Spelen: een eigen variant op de Koningsspelen. De Gouden Spelen draaiden helemaal om de Gouden Formule en het Gouden Spel.

Kinderen krijgen uitleg over de Gouden Spelen.

 “Onze gymleraren Joris en Jelle zijn betrokken bij de Gouden Formule. We vroegen of zij onze gymles op woensdag konden omtoveren tot Gouden Spelen”, legt Hilde van Kempen, directeur van De Vlinderboom uit. “Onze leerlingen hebben die woensdag onder andere het Gouden Spel gespeeld. Dit is een kort en krachtig spel dat zich richt op teamverband en samenwerking. Ze vonden het echt heel leuk.”

Goed voorbereid aan de startstreep

De Vlinderboom zorgde dat haar leerlingen goed voorbereid aan de Gouden Spelen begonnen. Hilde: “We hadden al Gouden Formule-materiaal gekregen aan het begin van de Gouden Formule-tiendaagse. De dinsdag voor onze minispelen heb ik al dat materiaal besproken en bekeken met onze leerlingenraad. Zij zijn toen met de spullen de klassen afgegaan en hebben hun medeleerlingen uitgelegd waarom we morgen met het Gouden Spel en de Gouden Formule aan de slag gaan.”

Hilde en haar team kozen heel bewust voor deze aanpak. “De Gouden Formule leeft bij mijn team, de leerlingenraad, MR en OR. Maar alle kinderen, ouders en teamleden, vangen vooral flarden op,” vertelt Hilde. “Terwijl we iedereen nodig hebben om dit goed neer te zetten.”

De Gouden Formule in actie

En als Hilde iedereen zegt, bedoelt ze ook echt iedereen. “Onlangs hadden de leerlingen van De Vlinderboom en van basisschool De Blokkendoos een aanvaring. Samen met Anja Kerremans, directeur van basisschool De Blokkendoos ben ik toen vanuit de waarden van de Gouden Formule het gesprek met deze leerlingen aangegaan. Anja en ik, en ook onze scholen laten zo duidelijk zien dat we één geheel zijn. Op één lijn zitten. Zo staan we als organisaties samen sterk en geven we allemaal hetzelfde goede voorbeeld.”

Helemaal van een leien dakje ging het gesprek overigens niet. “Je merkt dat het voor de leerlingen uitmaakt of hun eigen leraar ze aanspreekt of niet. Van hun leraar nemen ze sneller iets aan dan van een leraar die ze niet kennen”, blikt Hilde terug. “Ik hoop dat we met de Gouden Formule bereiken dat het in de toekomst niet meer uitmaakt wie een ander aanspreekt op gedrag. Omdat we allemaal achter dezelfde waarden staan.”

De belangrijke rol van ouders

Daarin ziet Hilde ook een belangrijke rol voor de ouders weggelegd. “We hebben ouders nodig om de Gouden Formule écht te laten landen. Als wij het ene zeggen en ouders het tegenovergestelde, gaan we aanvaringen in de toekomst niet voorkomen. Pas als ook ouders de Gouden Formule uitdragen, kunnen we aanvaringen voorkomen. Sterker nog: dan kunnen we kinderen stimuleren mee te werken aan een fijne, veilige omgeving voor iedereen.”

Met de Gouden Spelen maakte De Vlinderboom in ieder geval een mooie start. “Alle leerlingen hebben nu spelenderwijs de Gouden Formule geleerd en wat die inhoudt. Dat dragen ze nu bij zich.”

Kinderen spelen een spel tijdens de Gouden Spelen.