“We moeten niet vergeten om naar elkaar om te kijken”

Tegenwoordig zijn we erg gefocust op onszelf, waardoor het makkelijk is om elkaar te vergeten. We moeten meer naar elkaar omkijken en elkaar helpen waar mogelijk. De Gouden Formule dient hierbij als leidraad.

Bespreekbaar maken
Ik ben Anton Beerens en woon in De Moer samen met mijn tienjarige dochter. Ik ben daar geboren en woon op dezelfde plek waar vroeger het ouderlijk huis van mijn vader stond. Naast mijn baan als systeemarchitect ben ik als secretaris betrokken bij de voetbalvereniging v.v. Blauw-Wit ‘81. Mijn dochter voetbalt daar ook en ik ben de coach van haar team.

Als inwoner van De Moer zie ik dat de onderlinge samenhang tussen mensen is afgenomen. Op de voetbalclub zien we bijvoorbeeld dat minder mensen zich aanmelden als vrijwilliger. In de gemeente zie ik steeds meer vereenzaming en mensen die geïsoleerd raken. Als dorp en gemeente moeten we meer naar elkaar omkijken en elkaar helpen waar dat mogelijk is. De Gouden Formule helpt om deze thema’s bespreekbaar te maken, en een herkenbare boodschap uit te dragen die iedereen begrijpt.

Mensen in hun waarde laten
Een belangrijke waarde van de Gouden Formule vind ik: mensen in hun waarde laten, ‘ik ben welkom zoals ik ben’. We moeten elkaar niet veroordelen. Als iemand een andere opvatting heeft, moet je diegene accepteren zoals die is. De Gouden Formule helpt om elkaar hierop aan te spreken wanneer nodig.